Monday, 17 January 2011

the return of religion and other myths

„Powrót religii i innych mitów” to, jak wskazuje podtytuł, krytyczny reader poświęcony roli jaką odgrywa renesans duchowych wątków w sztuce współczesnej. Książkę wydał holenderski BAK – ma ona cudownie kieszonkowy format i nadaje się do czytania w zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej, jak i ukradkiem, na nudnych imprezach rodzinnych. Jest pokłosiem organizowanego 2 lata temu w Utrechcie projektu składającego się z wystawy „The Art of Iconoclasm” i cyklu seminariów, w których uczestniczyli filozofowie, artyści, historycy sztuki, religioznawcy, socjologowie. Jak przystało na BAK - instytucje o poważnych, akademickich inklinacjach - autorzy antologi są starannie wyselekcjonowani a teksty bardzo wnikliwie napisane. Czy sztuka jest grzeszna? Czego nienawidzą współcześni ikonoklaści? Jakie są religijne konsekwencje post-komunistycznej kondycji? Dlaczego artyści powinni lękać się drugiego przykazania? Na liście autorów odpowiadających na te, i wiele innych, kluczowych dla „religijnego powrotu”, pytań znadują się m. in. Paul Chan, Boris Groys, Christina von Braun, Dieter Roelstraete i Maria Hlavajova.