Tuesday, 24 May 2011

geographical analogies

„Geograficzne analogie” to monumentalny atlas Cypriena Gaillarda (za projekt graficzny tego wydawnictwa odpowiedzialny jest Ludovic Balland) – spadkobiercy najlepszych tradcyji land-artowych, złożony z 963 polaroidów pogrupowanych w 107 grup. Oryginalnie polaroidy prezentowane były w gablotach, jako muzealne relikty. Każda grupa zdjęć tworzy romb, w których skonfrontowane zostały zdjęcia ruin, skał, opuszczonych budynków, przedmieść, podlegających erozji masywów górskich, jaskiń, zdemolowanych miejskich parków, cmentarzy, pomników, graffiti, sarkofagów etc. Gaillard zebrał je podczas spacerów m.in. po Hongkongu, Las Vegas i Glasgow. Warto przypomnieć sobie "Hotel Palenque", żeby uświadomić sobie dlaczego sam Robert Smithson byłby dumny z takiego wydawnictwa.

Sunday, 22 May 2011

the autonomy project

„The Autonomy Project” to nowy magazyn z pola teorii sztuki, który narodził się jako dziecko międzynarodowej koalicji, z udziałem takich instytucji jak van Abbemuseum i Liverpool School of Art and Design. Całość dotyczy, na co wskazuje sam tytuł, kwestii autonomii, zarówno na polu sztuki i projektowania, jak i teorii oraz polityki kulturalnej. W najnowszym numerze znajdują się teksty takich autorów jak Steven Ten Thije, Clare Butcher czy Charles Esche. Autorem bardzo wdzięcznego, gazetowo-notatkowego projektu graficznego „The Autonomy Project” jest Sjoerd Koopmans. Więcej o samym programie The Autonomy Project znaleźć można tutaj