Sunday, 22 May 2011

the autonomy project

„The Autonomy Project” to nowy magazyn z pola teorii sztuki, który narodził się jako dziecko międzynarodowej koalicji, z udziałem takich instytucji jak van Abbemuseum i Liverpool School of Art and Design. Całość dotyczy, na co wskazuje sam tytuł, kwestii autonomii, zarówno na polu sztuki i projektowania, jak i teorii oraz polityki kulturalnej. W najnowszym numerze znajdują się teksty takich autorów jak Steven Ten Thije, Clare Butcher czy Charles Esche. Autorem bardzo wdzięcznego, gazetowo-notatkowego projektu graficznego „The Autonomy Project” jest Sjoerd Koopmans. Więcej o samym programie The Autonomy Project znaleźć można tutaj