Wednesday, 2 February 2011

redukcja/mikroprzestrzenie. synchronizacja

Oto kolejna ważna książka opublikowana przez Fundację Bęc Zmiana (która po cichu wyrasta na jedną z prężniejszych artystyczno-architektoniczno-dizjnerskich oficyn wydawniczych w Polsce). Z noty wydawcy: "Czy możliwe jest zmniejszenie powierzchni mieszkań przy jednoczesnym polepszeniu jakości życia mieszkańców? Budowanie pionowych pudełek biur i domów mieszkalnych powoduje, że ludzie tłoczą się w miastach. Deweloperzy i architekci, którzy pakują mieszkańców w klaustrofobiczną przestrzeń, nie przywiązują należytej wagi do skutków zatłoczenia. Autorzy publikacji Redukcja/Mikroprzestrzenie. Synchronizacja domagają się rehumanizacji architektury, przypominają, że miasto jest ideą wzajemnego oddziaływania, postulują projektowanie oparte na multisensualnym odbiorze przestrzeni, doceniają wagę prowizorki, architektury spontanicznej i tymczasowej, w handlu ulicznym widzą czynnik miastotwórczy, wskazują na patologie związane z rosnącym zagęszczaniem się miast." Wśród autorów: Aleksandar Wasilkowska, Marek Krajewski, Krzysztof Gutrfrański, Jakub Szczęsny, Roman Rutkowski, Jan Strumiłło i wielu innych. Książka jest dwujęzyczna i zawiera znakomite materiały wizualne (m.in. cykl fotograficzny Nicolasa Grospierre'a Ambasada).