Sunday, 5 December 2010

cabinet no. 39 learning

Cabinet no. 30 "Learning", jeseń 2010, język angielski, kolorowe ilustracje. Możesz wydać na niego 39 zł w  muzeum pro qm>>

W kategorii „zajmujące lektury na śnieżne, spokojniejsze dni dla bardziej wymagającego czytelnika” jak zwykle wysoko plasuje się nowojorski kwartalnik „Cabinet”. Właśnie ukazało się wydanie jesienno-zimowe. Tematem najnowszego numeru jest „uczenie się” - główną część wypełniają fascynujące materiały o zapamiętywaniu, produkcji wiedzy potrzebnej oraz tej zbędnej, zapominaniu, uczeniu się rzeczy niewłaściwych, jak i o zapomnianych kartach z historii edukacji. W dziale tym można odnaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:
- jaki związek z badaniem mechanizmów uczenia mają zwyczaje morskiego bezkręgowca Aplysia californica (pięknie ilustrowany esej D. Grahama Burnetta „Learning Degree Zero")
- co stałoby się gdyby dzieci same ustalały reguły życia w społeczeństwie (Christopher Turner odwiedza obóz dziecięcy Summerhill)
- jak technologia wpłynąć może na życie duchowe („Spirit Duplication” Yary Flores, do przeczytania w całości tutaj)

- czego można nauczyć się studiując kicz i kto to był Gustaw Mazurek (Brigid Doherty „What is There to Be Learned From Kitsch?”)
- skąd się wzięło i jaka jest historia seminarium? (Emily Apter „O Seminar!”)
- co się stanie jeśli będziemy naraz pisać wszystkimi kończynami? (Lars Stiltberg „Ambidextrous Performance”) oraz wiele, wiele innych.
Oprócz tekstów o uczeniu się w numerze znajdują się też stałe działy: Kolor (tym razem bohaterem jest kolor bursztynowy), Inwentarz (Dominic Pettman opowiada o klasyfikacji siniaków na podstawie przedziwnego tekstu z X wieku naszej ery, znanego jako „Partitio Contusionum”), Resztki (Sebastian Cichocki pisze o kompostowaniu archiwów Stasi w Lipsku).
W nowym numerze znaleźć można również teksty niezwiązane z tematami edukacyjnymi, odzwierciedlające niesforny charakter „Cabinet” - czyli gabinetu osobliwości na papierze. „Highlights” numeru to: rozmowa Briana Dilliona z Carol Dillion o „chłopięcości” epoki edwardiańskiej, jako opowiedz na wiktoriańską „dziewczynkowatość”, dyskusja Justina E. Smitha z Catatlinem Avramescu o delikatnej kwestii kanibalizmu (także online), oraz esej Georgea Prochnika, który cofa się do końca XIX wieku i przypomina niezwykły przypadek psychologa Mortona Prince'a i jego, cierpiącej na dezintegrację personalną, pacjentki Clary Norton Fowler.