Monday, 9 August 2010

curating and the educational turn


„Curating and the Educationl Turn” pod red. Paul O'Neill & Mick Wilson, wydawnictwo de Appel, 342 strony, cena: 96,50 zł Jednym z najgorętszych tematów w sztuce współczesnej ostatnich lat jest edukacja. Żaden poważny projekt wystawienniczy nie obywa się dziś bez serii wykładów, seminariów czy konferencji . Znamiennymi przykładami tej tendencji było pedagogicznie zorientowane documenta 12 czy niezrealizowane Manifesta 6, wymyślone jako szkoła-wystawa. Niektóre projekty kuratorskie koncentrują się przede wszystkim na procesie kolektywnego uczenia się, by wymienić tylko kilka przykładów: unitednationsplaza (późniejsze The Building), ArtSchool Palestine, Brown Mountain College, Future Academy,  Copengahen Free University, A.C.A.D.E.M.Y. czy Wolny Uniwersytet Warszawy.

Antologia „Curating and the Educational Turn” stanowi rzetelne i wyczerpujące podsumowanie tej  pedagogicznej „fiksacji” w profesji kuratorskiej. W książce znajdują się teksty znakomitych autorów, odpowiedzialnych za instytucjonalną tendencję do „produkcji i akumulacji wiedzy”: Charles Esche, Liam Gillick, Tom Holert, Ute Meta Bauer, Marion von Osten, Raqs Media Collective, Irit Rogoff, Jan Verwoert, Anton Vidokle czy Tirdad Zolghadr.
Jest to drugie wydawnictwo z kuratorskiej serii wydawanej przez amsterdamskie centrum de Appel po tomie „Curating Subjects” z 2007 roku.