Thursday, 26 August 2010

dokumenty sztuki współczesnej


Seria "Documents of Contemporary Art", różni autorzy, wydane na przestrzeni ostatnich czterech lat przez MIT Press i Whitechapell Gallery, oprawa miękka, cena każdego tomu: 76 zł

W 2006 roku znakomita londyńska instytucja Whitechapel Gallery, we współpracy z MIT Press, rozpoczęła publikację serii Documents of Contemporary Art. Książki z tego cyklu to antologie koncentrujące się na wybranych zagadnieniach z pola sztuki współczesnej. Dotychczasowe tematy to m. in: szansa, piękno, gotyk, dizajn, partycypacja, archiwum, codzienność, zawłaszczenie. Każdy z tomów redagowany i kompilowany jest przez innego autora, będącego specjalistą w danej dziedzinie. Publikacje te mają na celu przedstawienie jak najszerszej perspektywy na wybrane zagadnienie, prezentowane sa teksty reprezentujące różne generacje artystów, doświadczenia i środowiska. Seria wyróżnia się eleganckim, powściągliwym projektem graficznym.
Muzeum pro qm to jedyne miejsce w Polsce gdzie możecie kupić (i do tego w bardzo przyzwoitej cenie) całą serię „dokumentów sztuki współczesnej”.