Monday, 4 October 2010

lektury wwb2 # 4: uneven development

Uneven Development. Uneven Development. Nature, Capital and the Productionof Space, Neil Smith, Verso 2010, 328 stron, miękka oprawa, cena: 94 zł
Neil Smith zajmuje się antropologią, kieruje nowojorskim Center for Place Culture and Politics. Pisze na temat gentryfikacji, „produkcji” natury w miastach, jak i specyfiki rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych.  Książka „Uneven Development” uznawana jest za jedną z najważniejszych książek o geograficznej teorii społecznej. Jak rozwija się miasto w centrum, a jak na peryferiach? Dlaczego ma to znaczenie polityczne? Dlaczego układ przestrzenny miast odzwierciedla geografię kapitalizmu? 
Edward Said pisał o książce: „A brilliant formulation of how the production of a particular kind of nature and space under historical capitalism is essential to the unequal development of a landscape that integrates poverty with wealth, industrial urbanization with agricultural diminishment."